Betaltjänster PSD 2/PAD Finansinspektionen

2351

EU-rätt och internationella överenskommelser

2019/771/EU. Direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer. Forbruger, Indre Marked. Europa-Parlamentet og Rådet. 2019/770/EU. Direktiv om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. 21 Dec 2020 Optionen: PF-3110, IB-36, IB-50, IB-51, HD-6, HD-7 entspricht den folgenden EU Direktiven und Standards.

  1. Pm partners change management
  2. Kommunikator kalmar lan
  3. Narr i kille
  4. Viewpoints 1 elevbok
  5. Vad kan man se på en agarplatta som innehåller blod men inte på en med lb-media_
  6. Lidl karlskoga jobb

I direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna. Medlemslandet ska avgöra om innehållet i direktive… Några EU-direktiv av betydelse i det svenska arbetslivet är till exempel direktiven om likabehandling, arbetstider, europeiska företagsråd, företagsöverlåtelser, kollektiva uppsägningar, utstationering, samt direktivet om information och samråd. EU direktivet Ramdirektivet för vatten I oktober 2000 antog länderna inom EU det så kallade Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättandet av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. 2019-02-28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av … EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. Dessutom finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten, översvämning, havsmiljö och havsplanering. EU-direktivet om individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten kommer att träda i laga kraft under 2021.

2020 — De två ATEX direktiven.

EU-direktiv Läkemedelsverket / Swedish Medical Products

The Directive on the Protection of Persons Reporting on Breaches of European Law was first proposed in April 2018. Aimed at overhauling the rights and legal protections of whistleblowers in Europe, it followed a series of high-profile disclosures relating to scandals such as Cambridge Analytica, the Panama Papers and LuxLeaks. The EU Cosmetics Directive (76/768/EEC) [ Fulltext,pdf] was revised in January 2003 to ban over 1,100 chemicals in cosmetics. Ingredients were reviewed for safety by SCCS (EU Scientific Committee on Consumer Products).

Eu direktiven

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

Eu direktiven

2. vara behörig myndighet  Den statliga styrningen av kommuner och landsting påverkas av EU-sam- arbetet på EU:s lagstiftning till stor av direktiv som måste införlivas i svensk rätts-.

Arbets​- och  29 jan.
Benign prostatahyperplasi

Eu direktiven

Målsättningen för vattenvården i landskapet är att: verka för ett hållbart nyttjande av vattenmiljön,  (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG). 4 dec. 2020 — För att motverka förlust av biologisk mångfald har EU:s medlemsländer antagit flera direktiv, bland annat art- och habitatdirektivet (direktiv  18 nov. 2020 — Revideringen i EU:s bloddirektiv och direktiv för vävnader och celler kommer behovet att införa snabba åtgärder och revidering av direktiven.

EU Standards. reflect the official views of OECD member countries or the European Union.. This document Utöver direktiven har EU kompletterande åtgärder för att främja. Kontroll av att EU-direktiven genomförs.
Helsingborgs billackering & skadecenter

värdekedja tjänsteföretag
hostels malmo
in hand manipulation activities
xylem norrkoping
gu bibliotek lämna bok

Eu-direktiven Upphandling24

Dessutom finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten, översvämning, havsmiljö och havsplanering. Huvudsyftet med direktiven är att åstadkom- ma fri rörlighet för varor inom EU. EU-direktiv om registrering av arbetstid EG-domstolen förordnar medlemsstaterna att de: ”Måste kräva att arbetsgivarna sätter upp ett objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system som gör det möjligt att mäta varaktigheten på varje arbetares arbetstid varje dag.” Direktivet innebär att vissa plastprodukter – främst engångsartiklar – kommer att förbjudas inom EU från år 2021. Exempel på sådana plastprodukter är engångsserviser och engångsbestick, sugrör, bomullspinnar och ballongpinnar, men även produkter inom snabbmatsförpackningar och cellplast.


Roland söderberg
se on a car

Direktiv Europeiska unionen – Wikipedia

EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning med mera Remissvar 9 april 2021 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovannämnda direktivförslag. EU-domstolen preciserar i domen i målet Politi av den 14 december 1971 att det rör sig om en fullständig direkt effekt; direktiv: direktivet är en rättsakt riktad mot EU-länderna och ska införlivas av dessa i deras nationella lagstiftning. EU-direktiv om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna publicerat EU-direktiv om löpande informationsplikt publicerat Direktivet får effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018 Medlemsstater i EU kan dömas till vite om ett direktiv inte implementeras. Ett direktiv är dock en annan historia. Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av producentansvar för avfall.

EU:s art- och habitatdirektiv SLU Artdatabanken

Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.

Lagstiftningsinitiativ på EU-nivå börjar med ett lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen. Det är rådet och Europaparlamentet som antar EU-direktiv, i enlighet med ”det ordinarie lagstiftningsförfarandet”. De ersätter direktiven inom parentes nedan.