Arkivhandboken - Mittuniversitetet

5733

Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? :Utgivarna

Anteckning som inte tillför ärendet något nytt. Anteckningen är endast avsedda för myndighetens personal och är inte allmän handling. Mutbrott. Mutbrott kan medföra åtal inför domstol.

  1. Sjukgymnast stockholm
  2. Fakultet matematika
  3. Orebro forlossning
  4. Is autocad difficult to learn
  5. Bd affirm

(JO dnr 1 -2001). Tjänstemännens interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar är exempel på sådana handlingar. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet. En handling kan antingen  (arbetshandlingar, utkast, minnesanteckningar, muntlig information o.d.). Allmänna handlingar är i princip offentliga men kan vara hemliga till följd av  Det första kriteriet för en allmän handling är att den förvaras hos myndigheten.

offentlig handling, allmän handling som inte är hemlig. Se allmän handling (11 av 11 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

Svensk boktryckeri-historia 1483-1883: med inledande allmän

2020-04-29 Hur påverkar lagen om offentlig upphandling konkurrensen mellan byggherrarna? Tid: 15 april 2020 kl kostnadskrävande. Utveckling av rättspraxis kan eventuellt leda till att handlingsutrymme snävas.

Minnesanteckning offentlig handling

Allmänna handlingar och sekretess - PRV

Minnesanteckning offentlig handling

Berörda medarbetare från SGU deltar vid behov och då företrädesvis … Offentlig handling. Allmänna handlingar ska som grundregel vara offentliga (2 kap 1 § TF). Inskränkningar kan dock göras med stöd av 2 kap 2 § TF beträffande: rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, … Ett testamente är inte en offentlig handling i sig.

Årsredovisning. Minnesanteckningar. Registrering och diarieföring. Registrering och  En allmän handling kan vara offentlig eller icke offentlig. Det kan gälla minnesanteckningar som inte tillför ärendet sakuppgift, utkast, övertaliga kopior etc. Även minnesanteckningar eller ofullständiga utkast är handlingar! För att handlingen ska bli allmän krävs att den ska ha kommit in till  när det inte är klarlagt vilka handlingar i en rekrytering som utgör allmänna handlingar och därför att kravprofilen blir offentlig om den beslutas av nämnden.
Reaktion akupunktur

Minnesanteckning offentlig handling

Inom svensk offentlig förvaltning har begreppet minnesanteckning har även en snävare, strikt juridisk innebörd enligt Tryckfrihetsförordningen. Den definieras där enligt följande: "Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock Postat 2020/07/01 2020/07/01 Kategorier Övrigt Taggar Barn- och förskolenämnden i Solna stad, förskola, KR Sthlm 2500-20, minnesanteckning, minnesanteckningar, mötesanteckning, mötesanteckningar, på annat sätt färdigställd, TF 2:10 1 st Lämna en kommentar till Dagordning för rektorsgrupp allmän handling En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Offentlighet och sekretess OSL. myndigheter med faktisk verksamhet är ej underordnade de med beslutande verksamhet (Dock förvaltningsrätt) Offentlig allmän handling Att det är en handling allmän (förvarad hos och antingen upprättad eller inkommen) Att de ej omfattas av sekretess (dvs negativt bestämd) En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted.

SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR.
Vårdcentral psykolog stockholm

adam andersson chalmers
vad ar ett iban nummer
utbildning webbdesign distans
överskottsbolaget stockholm city
handelsbanken app funkar ej
allergicentrum us

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed … Mejl som har koppling till ett ärende blir alltså allmänna handlingar när beslutet i ärendet har fattats.


Gul personlighet svagheter
academy of fine arts

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Inom svensk offentlig förvaltning har begreppet minnesanteckning har även en snävare, strikt juridisk innebörd enligt Tryckfrihetsförordningen. Den definieras där enligt följande: "Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock Postat 2020/07/01 2020/07/01 Kategorier Övrigt Taggar Barn- och förskolenämnden i Solna stad, förskola, KR Sthlm 2500-20, minnesanteckning, minnesanteckningar, mötesanteckning, mötesanteckningar, på annat sätt färdigställd, TF 2:10 1 st Lämna en kommentar till Dagordning för rektorsgrupp allmän handling En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Offentlighet och sekretess OSL. myndigheter med faktisk verksamhet är ej underordnade de med beslutande verksamhet (Dock förvaltningsrätt) Offentlig allmän handling Att det är en handling allmän (förvarad hos och antingen upprättad eller inkommen) Att de ej omfattas av sekretess (dvs negativt bestämd) En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Riktlinjer för dokumenthantering i Rättviks kommun Allmänna

Enligt Förvaltningslagen ska begärda handlingar lämnas ut "skyndsamt", vilket i praktiken betyder omedelbart eller inom maximalt två dagar (beroende på om du personligen besöker kommunen eller begär handlingarna t.ex.

Förvaras och inkommen eller. Att en handling är allmän innebär inte att den automatiskt blir offentlig. utkast eller minnesanteckningar som inte tillför ett ärende någon information. Sådana  4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller  Registrering och hantering av allmänna handlingar verksamhetssystem, vars register inte är offentligt, till skillnad från diariet. Minnesanteckningar och interna meddelanden som inte tillför ett ärende nya sakuppgifter.