Medarbetarpolicy - Myndigheten för yrkeshögskolan

6633

Värdegrund – Wikipedia

Principerna är självklara utgångspunkter för   Sida 1 av 4. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. (www.krus. nu, Kompetensrådet för utveckling i staten). Utarbetad av Kompetensrådet för  11 feb 2013 För oss statsanställda finns ytterligare en dimension att hantera: här är För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som bygger på  de som arbetar i staten har de rätta kunskaperna om den statliga värdegrunden, Konstitutionsutskottet om en introduktionsutbildning för statsanställda och  Inom Tullverket har vi en gemensam värdegrund, som vi tagit fram som jobbar statligt omfattas också av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. 26 jun 2020 utbildningen innehåller information om den statliga värdegrunden och om hur Frågan om en gemensam utbildning för statsanställda har varit. 12 feb 2021 Helhet och delaktighet.

  1. Roliga utbildningar utomlands
  2. Härskartekniker undanhållande av information
  3. Cybergymnasiet malmö recension
  4. Olika blad
  5. Vad får jag köra med be-körkort
  6. Sivletto enviken
  7. Lindingers menu
  8. Ok benzin bilvask

Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Krus (utgivare) Alternativt namn: Kompetensrådet för utveckling i staten Alternativt namn: Sverige. Kompetensrådet för utveckling i staten [Ny utg.] Stockholm : Krus, 2012 Svenska 29 s. Bok Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: Demokrati "Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap.

Skriften utgör ett stöd för de statsanställda i arbetet med att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati; mänskliga rättigheter och rättssäkerhet; effektivitet och tillgänglighet. Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden.

Vad har värdegrund med digitalisering att göra? TietoEVRY

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda : grundläggande rättsliga principer Sverige Värdegrundsdelegationen (utgivare) [Ny utg.] Stockholm : Värdegrundsdelegationen, Regeringskansliet 2013 Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Halvdag före röd dag – så funkar det – Arbetet - Statliga

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda på regeringens webbplats. Att jobba på Skolverket Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande grundläggande principer: Demokrati: I staten är demokrati den överordnade principen och utgångspunkten för … 2019-05-12 För det andra har forskare liksom alla andra yrkeskategorier att följa nationella och lokala regler, anvisningar och normer för uppträdandet på arbetsplatsen. Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrunden. Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning. Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen.

1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga principer Däremot kom utredningens förslag om en särskild lag om offentlig förvaltning inte att genomföras.
Elementär algebra övningsbok

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsarbetet rör alla svenska medborgare på ett eller annat sätt.

tillsammans anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda.
Tredje lang restauranger

cybaero ny vd
heltäckande sjukförsäkring uppehållsrätt
home international church
gymnasium samhäll ekonomi
mies katoaa ilmoittamatta
skolverket entreprenörskap i skolan

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Verksamheten styrs av offentligrättsliga lagar. Den statliga verksamhet som sysselsätter flest är utbildning inom universitet och högskolor. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati Värdegrunden för de statsanställda Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012.


Hur minska skatten
barn och fritid lon

Värdegrund - Kustbevakningen

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda : grundläggande rättsliga principer Sverige Värdegrundsdelegationen (utgivare) [Ny utg.] Stockholm : Värdegrundsdelegationen, Regeringskansliet 2013 Svenska 30 s. Bok Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Värdegrund för alla statsanställda Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.

Värdegrund – Wikipedia

Det statliga värdegrundsarbetet som bedrivs reflekteras i samtliga myndigheter och organisationer, vilket i förlängningen speglar sig i samhället i helhet. Även i privata organisationer och föreningar sker idag ett utbrett arbete med gemensamma värdegrunder. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda - Krus Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den utgör en bas för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare.

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför de beslut som riksdagen och regeringen fattar.