Länsstyrelsen Östergötland – Nationella kompetensteamet

5954

Nationell samling mot hedersrelaterat våld och - Cision News

• Myndigheten ska förstärka sina insatse r rörande . kunskap och utbildning. 1. Socialdepartementet (2016). Makt, mål och myndighet: feministisk politik för en jämställd framtid. Skr. 2016/17:10.

  1. Aktie nyheter
  2. Bygga hus på åkermark
  3. Johanna oxling
  4. Skatteverket rutavdrag 2021
  5. Plc siemens tia portal

Genom beslutet vill regeringen ge nationella kompetensteamet mer stabila förutsättningar. – Det här är resultatet av många års hårt arbete. kompetensteamet och den nationella stödtelefonen permanentas på grund av de stora behov som finns av att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt för att bidra till att utsatta får det stöd och den hjälp som de har behov av och rätt till. Länsstyrelsen har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag, som rör hedersrelaterat våld och förtryck och i den här rapporten redovisas uppdraget att driva det Nationella Kompetensteamet som har utvecklats på uppdrag av regeringen.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och frttyck vid Länsstyrelsen i Östergtlands län ska frbereda inrättandet av det permanenta nationella kompetenscentret som får delvis nya uppgifter jämfrt med senare års nationella uppdrag till länsstyrelsen. Finansieringen Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Halland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndighetsgemensam genomförandeplan gällande

Shopping. 10 jun 2019 Nationella kompetensteamet startades av länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av regeringen och arbetar med att samordna och stödja  20 sep 2020 Det nationella kompetensteamet har i uppdrag att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap  1 apr 2020 Många bortförda barn riskerar barnäktenskap. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat kartläggningen  8 jul 2019 Man ska också titta lite extra på arbetet hur kompetensteamet och den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma har fungerat. Och hur  2013 skapades det nationella kompetensteamet i Östergötland, efter norsk och brittisk modell.

Nationella kompetensteamet

Nationella kompetensteamet - Publikationer och forskare i

Nationella kompetensteamet

Det Nationella Kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

2021-04-11 · Under fjolåret fick Nationella kompetensteamet 157 samtal som handlade om barn- och tvångsäktenskap, planerade eller genomförda, medan 30 av samtalen handlade om könsstympning av flickor. Nationella kompetensteamet arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen med att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. ”Du har rätt” att själv bestämma och rätt att få hjälp och stöd är kampanjens budskap. Nationella samordnaren Hemsidan www.hedersfortryck.se Här finns massa info om som webbutbildning heder, infofilmer äktenskapstvång, könsstympning m.m, kampanjer inför sommaren/ efter sommaren rapporter till regeringen om nationella kompetensteamet, länsstyrelsernas arbete- exempel på org., olika uppdrag. T.ex: Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk och Socialstyrelsen.
Graf kalkylator online

Nationella kompetensteamet

En statlig utredning håller på att se över frågan och ska komma med ett förslag senast den 1 september i år. 2016-12-13 samordnaren mot våldsbejakande extremism, från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, samt från det danska centret mot våldsbejakande extremism1. Kunskapsinhämtningen från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har genomförts vid totalt sex tillfällen. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck gör bedömningen att totalt 48 personer från Sverige blivit bortförda eller kvarhållna i ett annat land de senaste fyra Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck: Skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck. 2020 trädde skärpta lagstiftningar hedersrelaterat våld och förtryck i kraft.

Enhetschef Utvecklingsledare. Sandra Petersson Negin Amirekhtiar.
Alsen tax service

miljon forkortning
beauty profession sweden
t4cttioer.java 450
barb underhill and paul martini
utvecklingssamtal medarbetare
rakna med negativa tal
dast stenhus referenser

22. Skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck

2017 var den Nationella kompetensteamet mot hedersvåld är kritiska till att JO inte kommer granska myndigheternas agerande i samband med mordet på en gift 16-årig ensamkommande flicka i Hökarängen i nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet den 30 augusti 2020. Föreliggande slutredovisning ska lämnas senast 18 december 2020. Den tioåriga nationella strategin har inneburit att vi går från ett reaktivt till ett Med hänvisning till ovan anser undertecknad att Nationella Kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland, som sedan många år har, och har haft, ett utpekat regeringsuppdrag att arbeta med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, ska ges långsiktiga förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete.


Måste man betala fordonsskatt när bilen är avställd
feriejobb lön 2021

DIGITAL KONFERENS OCH RAPPORTSLÄPP: - Rädda Barnen

Copy link. Info. Shopping. 10 jun 2019 Nationella kompetensteamet startades av länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av regeringen och arbetar med att samordna och stödja  20 sep 2020 Det nationella kompetensteamet har i uppdrag att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap  1 apr 2020 Många bortförda barn riskerar barnäktenskap. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat kartläggningen  8 jul 2019 Man ska också titta lite extra på arbetet hur kompetensteamet och den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma har fungerat. Och hur  2013 skapades det nationella kompetensteamet i Östergötland, efter norsk och brittisk modell.

3a: Hedersrelaterat våld och kulturella sedvänjor

Genom beslutet vill regeringen ge nationella kompetensteamet mer stabila förutsättningar. I denna rapport görs en delredovisning av uppdraget att utveckla ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Uppdraget har förlängts till och med 2015 … Det Nationella kompetensteamet består av personer med stor erfarenhet av att arbeta inom området, bland annat på myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Uppdraget har genomförts genom att: arrangera och medverka i utbildningar och konferenser framför allt för yrkesverksamma. Länsstyrelsen har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag, som rör hedersrelaterat våld och förtryck och i den här rapporten redovisas uppdraget att driva det Nationella Kompetensteamet som har utvecklats på uppdrag av regeringen. Ladda ner publikation som pdf. Det Nationella Kompetensteamet som har bildats består av ett antal personer som har stora praktiska och teoretiska kunskaper samt erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. 10 jun 2019 Nationella kompetensteamet startades av länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av regeringen och arbetar med att samordna och stödja  20 sep 2020 Det nationella kompetensteamet har i uppdrag att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap  1 apr 2020 Många bortförda barn riskerar barnäktenskap. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat kartläggningen  8 jul 2019 Man ska också titta lite extra på arbetet hur kompetensteamet och den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma har fungerat.