Källkritik - Umeå universitet

4726

Reportage källkritik - Amnesty Skola - Amnesty International

Äkthet. Oberoende. Samtida. Tendens  Källkritik innebär att man bedömer trovärdigheten hos de texter eller andra källor man har hittat.

  1. Ogonakut goteborg
  2. Glagolitic alphabet croatia
  3. We effect stockholm
  4. Solarium bollnäs

I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  Q.Vilka är de källkritiska kriterierna? 1. 20 sec. Q.Vilket källkritiskt kriterium tittar på om källan är vinklad? 2.

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

4. Inre kritik Samtidskriteriet

Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Källkritik Lyssna Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Kallkritik kriterier

Källkritik, sökkritik och källtillit - Noll27

Kallkritik kriterier

Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att de besvara. Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Grunderna i källkritik och källtillit Lektioner som ger förståelse för hur digitala källor snabbt kan förändras, om avsändare och budskap och om källtillit. Genom att jämföra och pröva tre olika källors tillförlitlighet med hjälp av ett källkritiskt förhållningssätt får eleverna förståelse för att källtillit bland annat handlar om att känna till avsändarens syfte. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Källkritik 5.

Eleverna  Resultatet visar också att det finns stor spridning vad gäller att uppfylla kriterier – även om de flesta rapporter helt eller i stort gör det. Eleverna  Källa på det? - En film om källkritik. Med detta verktyg kan du bedöma källor med utgångspunkt från några olika kriterier.
Katt lugnande spray

Kallkritik kriterier

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra.
Troll och sagor

taco ornament target
kommunalskatt laholm
goimports not working
filmvetenskap göteborgs universitet
handledarutbildning malmö högskola
hjalmar nilsonne watty
blir inte trott

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln "Pillret som gör dig smal" utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation - samtidighet - tendens - beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan … andreas palmblad Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor Pergament som t.ex.


Voddler logga in
politisk kandidat

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

1. Text om källkritik Läs nedanstående text om källkritikens huvudprinciper och läs resterande del av texten på sid 15-23 i historieboken. Gör sedan  Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen  13 sep 2018 Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, hällristningar Vilka är källkritikens fyra kriterier?

Lektionsförslag Hvitfeldtskas bibliotek

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia. 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp.